Heroimage
Heroimage

Kameratstøtteleder samling

Fri 13. - Sun 15. January 2023

Forsvarets veteransenter

NVIO INVITERER TIL LEDERSAMLING – KAMERATSTØTTE

13. -15.  JANUAR 2023 PÅ FORSVARETS VETERANSENTER BÆREIA KONGSVINGER

 

Vi vil med dette ønske lederne av kameratstøtte hjertelig velkommen til samling på Forsvarets veteransenter Bæreia, 13.- 15. januar 2023.

 

Til de som skal bruke fly gjelder følgende bestemmelser: Bestilling ordnes av hver enkelt deltager, og gjøres opp på reiseregning. De med behov for reiseforskudd kan ordne dette ved å sende en epost med navn, kontonummer og estimert kostnad  til økonomiansvarlig Patricia Flagstad på patricia.flakstad@nvio.no. Alternativt på telefon:  94 01 22 00
 

Flyreise må bestilles slik at dere er på plass i løpet av fredag kveld den 13. januar innen klokken 17.00 og med retur fra Gardermoen søndag den 15. januar etter klokken 17.00.  Middag serveres fredag 13. januar mellom kl.17.00 og 18.00, og konferansestart er kl.18.00.

Samlingen avsluttes søndag ca klokken 14.00.

 

Det går ikke lenger fast flybuss til og fra Kongsvinger, så det anbefales å bruke tog fra Gardermoen til Lillestrøm og togbytte videre til Kongsvinger.

Den letteste adkomsten fra Oslo, er tog Oslo – Kongsvinger.

For alle alternativene er det taxi opp fra Kongsvinger Stasjon til FVS Bæreia.

 

For de som kommer med privatbil, så får de dekket reisen etter statens billigste reisemåte.

 

For de med lang reiseavstand og som ikke kan fly (eks flyskrekk osv) må det søkes om bruk av egen bil. Søknad sendes til patricia.flakstad@nvio.no

 

Det er fint om vi kan ta inn det som opptar kameratstøtterne ute i teig. Forslag til emner eller tema vi bør ta opp på lederkonferansen kan sendes meg på mail anders.aks@nvio.no, så snart som mulig, senest innen 05. januar 2023.

Endelig program ettersendes eller leveres ut ved møtestart.

NB. Det er et sterkt ønske at de foreningene som ennå ikke har fått etablert kameratstøtte-gruppe/kameratstøtte-kontakt stiller med en representant (gjerne en fra styret i foreningen). Denne personen bør helst ha interesse for kameratstøttearbeidet.    

 

Det er viktig at en annen fra kameratstøttegruppen, eller representant for foreningen møter dersom kameratstøtteleder ikke kan.

 

Spørsmål til lederkonferansen kameratstøtte rettes til:

Kameratstøtteansvarlig Anders Aks,
NVIO, bygning 60 Akershus Festning,
p.b. 1550 Sentrum 0015 Oslo.

Tlf: 971 34 514

e-post: anders.aks@nvio.no

Påmelding senest innen: fredag 1. januar 2023. Primært på styreweb.