Heroimage
Heroimage

UTE-kort

Fri 1. January 2021 - Thu 31. December 2026

Find tickets
Vi anbefaler Skiklubbens Ute-kort for deg som ønsker å trene med oss hele året!
Det som inngår i Ute-kortet er tilgang til UTE-trening på barmark og på ski. Styrketrening og kurs inngår ikke i UTE-kortet. Kortet varer et år fra kjøpsdato.

UTE-kort kan kun kjøpes om du er medlem av Trondhjems Skiklub. 

Ellers inngår alle ekstraøkter som settes opp dersom vi forlenger barmarkssesongen utover november og desember.

Pris på UTE-kortet er kr. 2500,- Når du har bestilt UTE-kortet går du inn og registrerer deg på det tilbudet du ønsker. Ved sykdom eller skade kan Ute-kortet fryses, mot legeerklæring.