Heroimage
Heroimage

Snøbrett 2024

Sat 20. - Sun 28. January 2024

Innføring i snøbrett

Her øves det på grunnleggende teknikk på snøbrett. Det vil være fokus på å lære fallteknikker for sikker kjøring, lære øvelser som barna selv kan ta i bruk videre, samt å gi grunnlag for en god opplevelse i bakken. Kurset krever at barna har snøbrett og hjelm. Passer for barn fra 7 år.  

 

Snøbrett

Her bygges det videre på det som ble jobbet med på innføringskurset. Det øves på svingteknikk og hopp med større fart, og det vil være mer balansebaserte og utfordrende øvelser for å kunne ta brettkjøringen til et mer kontrollert nivå. Kurset krever at barna har snøbrett og hjelm. Kurset passer for barn fra 9 år som har kjørt noe snøbrett fra før. 

 

Snøbrett Park

Her øver vi på hopp, rails og parkkjøring. Kurset krever at barna har snøbrett og hjelm. Kurset passer for barn fra 9 år og opp til 14 år (født 2010-2015). 

Deltakerne må ha god svingteknikk og gode grunnleggende ferdigheter på snøbrett fra før.