Heroimage
Heroimage

SPISEVANSKER

Thu 9. July 2020 - Thu 31. December 2099

Find tickets

 

 

 

 

BESTILL INFORMASJONSBOKEN SPISEVANSKER

 

"SPISEVANSKER" er en unik, stor og innholdsrik informasjonsbok på 280 sider. Boken ble utgitt i 2015 av Knappen foreningen med økonomisk støtte fra ExtraStiftelsen og i tett samarbeid med Spiseteamet ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

 

Boken inneholder informasjon om det å ha barn med alvorlige spise- og ernæringsvansker. Boken er etterspurt og tilbakemeldingene er at den er til stor nytte for familier og andre som har relasjon til barn og unge med spise- og ernæringsvansker. Boken er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen omhandler spiseutvikling, spisevansker, gastrostomier osv. og er skrevet av fagfolk med lang erfaring og mye kunnskap fra arbeid med barn og unge med spise- og ernæringsvansker. Den andre delen består av brukererfaringer skrevet av familiemedlemmer til barn og unge med spise- og ernæringsvansker. I den siste delen har vi samlet 23 personlige historier skrevet av blant annet unge tidligere knappebarn samt foreldre til knappebarn. Boken er riktig illustrert med fotografier og forklarende illustrasjoner.

 

Å spise er noe av det mest naturlige vi gjør, og mange tenker ikke over at dette også er noe som må læres og øves på, slik barnet gjør når det skal lære seg andre ferdigheter.  For de fleste barn går spiseutviklingen av seg selv, men for noen barn er det å lære å spise komplisert og vanskelig. For at et barn skal utvikle seg, må det ha god ernæring, og ernæringsstatus henger nært sammen med barnets forutsetninger for å kunne spise.  Samtidig har mat og måltider en egenverdi. Måltider er en sosial arena hvor det foregår mye psykososial læring. Det å delta i fellesmåltider er viktig for å utvikle et selvbilde der man kjenner seg inkludert og deltakende.

 

Mange foreldre opplever at de får lite hjelp når barnet deres utvikler spisevansker. Mange av disse barna har hatt en tøff start på livet med alvorlig sykdom, og spising har da lett for å komme i bakgrunnen. Men også foreldre til ellers friske barn forteller at det kan være vanskelig å få hjelp. Dette var motivasjonen til å lage boken "SPISEVANSKER". Målet med boken er at den skal bidra til å øke kunnskapen om spisevansker hos barn, for foreldre, men også for helsepersonell – og bidra til at foreldre og barn får den hjelpen de trenger.

 


________________________________________________________________________________________________________________________

 

Boken er i utgangspunktet gratis, og prisen på kr. 400.- som du betaler når du bestiller boken er en avgift, som bidrar til å dekke foreningens kostnader i forbindelse med administrering og porto utgifter ved bestillingen og sendingen. Merk også at alle nye medlemmer av Knappen foreningen mottar boken gratis i velkomstpakken.