Heroimage
Heroimage

HÅNDBOK

Fri 10. July 2020 - Thu 31. December 2099

Find tickets

 

 


 

BESTILL HÅNDBOKEN HULL I MAGEN FOR Å KUNNE SPISE

 

Den praktiske håndboken HULL I MAGEN FOR Å KUNNE SPISE er skrevet av sykepleier Vibe Haahr,  Barne- og ungdomsklinikken, avd. for habilitering, Akershus universitetssykehus. Teksten er hentet fra boken SPISEVANSKER (2015) utgitt av Knappen foreningen. Håndboken gir en innføring i praktisk bruk og stell av gastrostomi.

 

Gastrostomi er en kanal (stomi) fra magesekken til hudens overflate, der det er ført en sonde gjennom kanalen. Den kan anlegges ved ulike metoder. Selve ordet stomi betyr ”munn” eller ”åpning”. I medisinsk sammenheng benyttes vanligvis uttrykket ”stomi” om en kunstig kroppsåpning. En gastrostomi etableres ofte ved et inngrep ved hjelp av et gastroskop (en bøyelig slange med et kamera på tuppen som overfører bilder til en skjerm). Gastroskopet føres inn gjennom munnen og ned i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Denne metoden kalles Perkutan Endoskopisk Gastrostomi, herav navnet PEG. PEG ble introdusert første gang i 1980 av Gauderer, og siden har PEG vært den hyppigst brukte teknikken for anleggelse av gastrostomi.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Håndboken er i utgangspunktet gratis, og prisen på kr. 150.- som du betaler når du bestiller håndboken er en avgift, som bidrar til å dekke foreningens kostnader i forbindelse med administrering og porto utgifter ved bestillingen og sendingen. Merk også at alle nye medlemmer av Knappen foreningen mottar håndboken gratis i velkomstpakken.