Heroimage
Heroimage

Kaizers Orchestra

Thu 14. December 2023

Verftet

Tilbudet gjelder medlemmer med Ms og max 2 billetter

Billettene vil bli videresent fra Ticetmaster i forkant av arramaget.

 Ved spørsmål ring 91800911

Kjøpte billetter refunderes ikke,

 vi kan hjelpe å prøve å selge de på nytt

Hvis vi er utsolgt så kan du sette deg på  venteliste, så kjøpe vi flere billetter viss det er mulig :)

Du vil få tilsendt en faktura når du får plass.