Hele kurset - Fysisk

NLLs SOMMERKONFERANSE 2022

Fagutvalget

tor. 9 09:30 - lør. 11 juni 2022 13:15

Hele kurset - Fysisk

Ikke medlem

4 000,00 Kr

Medlem

3 300,00 Kr

Pensjonist

1 900,00 Kr

Student

1 900,00 Kr