May-Britt Monsrud

NLLs SOMMERKONFERANSE 2022

Fagutvalget

fre. 10 juni 2022 11:00 - 11:45

 

Flerspråklige barn og unge: et andrespråk i utvikling eller DLD?

Forelesningen vil rette søkelyset på usikkerheten barnehager, skoler og PPT kan oppleve med å identifisere utviklingsmessige språkvansker (DLD) hos flerspråklige barn og unge.

Begrensninger som ligger i både norskspråklige normerte og oversatte kartleggingsverktøy blir diskutert.I parallellsesjonen vil tema utdypes.

Om foreleseren:

May-Britt Monsrud er seniorrådgiver i Statped, avdeling språk/tale. Hun er lærer og cand.paed og har en doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet flerspråklige barn og unge språkferdigheter. May-Britt har erfaring fra grunnskole, fra pedagogisk-psykologisk tjenester og fra UH sektoren hvor hun har hatt ansvar for videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har også betydelig erfaring fra kartlegging og oppfølging av elever med DLD og/eller dysleksi.