Parallelle forelesninger

NLLs SOMMERKONFERANSE 2022

Fagutvalget

tor. 9 juni 2022 18:00 - 19:30

  • Courtney Byrd - Camp Live Speak Dream
  • Maya Henry - Restitutive, compensatory, and psychosocial interventions for primary progressive aphasia: Maximizing communication and quality of life.
  • Britt Bøyesen - Transpersoner og ikke kjønnsnormative, stemme og kommunikasjon – logopedisk oppfølging