Heroimage
Heroimage

Bærekraft og digitalisering

ons. 26. januar 2022

Digitalt

Pris

Medlem i DND: Gratis

Ikke medlem: kr.150.- (inkl. mva) 

 

Hvordan kan virksomheter ta i bruk digital teknologi og nye forretningsmodeller for å blir mer bærekraftige? Faggruppen for bærekraft inviterer til inspirasjonsforedrag der du vil få et innblikk i hvordan virksomheter kan jobbe effektivt med bærekraft og digitalisering. Dette møtet er for alle som er nysgjerrige på sammenhengen mellom bærekraft og digitalisering, og som ønsker å lære mer om det digitale fotavtrykket og hvordan dette kan reduseres. Møtet gjelder for bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet, eksempelvis kommuner. Håper vi sees for en inspirerende start på dagen den 26. januar! Vel møtt! 

Agenda:
Kl. 08.00 - Velkommen av Faggruppen for Bærekraft

v/Sara Hoff Bjørkli, Business Consultant i Sopra Steria

Kl. 08.05 - Forstå sammenhengen mellom digitalisering og bærekraft '

v. Sigri Sevaldsen og Eirik Andreassen - Forretningsutvikler og Ansvarlig for regionale partnere, DigitalNorway

Bærekraft er ikke det samme som merarbeid, eller det motsatte av lønnsomhet. Vi vil vise at det tvert imot kan handle om effektivisering og nyskaping; om å rigge seg for fremtiden med digital teknologi og nye forretningsmodeller. Velkommen til vår introduksjon til hvordan du kan jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.


Kl. 08.30 - Livet, døden, kjærlighet og en rød tråd

v. Arne Ingebrigtsen og Erik Englund – Rådmann i Kristiansund kommune og Bærkraftssjef i Stratsys 
For Kristiansund kommune har bærekraft gjennomsyret kommunens brede virksomhetsområde helt siden 2016. Man har sett at man ikke kan jobbe med bærekraft med en skippertaksmentalitet, men at det er et kontinuerlig arbeid i alle deler av virksomheten.
Kristiansund kommune bruker Stratsys som virksomhetsstyringsverktøy for å operasjonalisere globale, nasjonale og lokale bærekraftsmål.


Kl. 09.00 - Medaljens bakside – om det digitale fotavtrykket

v. Ingrid Schjølberg – Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk ved NTNU 
Framtida er grønn, elektrisk og digital. Men som storforbrukere av digitale tjenester forbruker vi både CO2, energi og mineraler. Hva kan vi gjøre med det?

 
Kl 09.10 - Avslutning