Heroimage
Heroimage

Årsmøte 2022 - Region Midt-Nord

tor. 31. mars 2022

DIGS, Krambugata 2

På årsmøte i distrikt DND Midt-Nord gjennomgås status for fjoråret og planer for 2021. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

 

OBS: Kun for medlemmer


Følgende saker vil bli behandlet:

  • Styrets beretning 2021, vedlagt i eget dokument
  • Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument
  • Revisors beretning 2021 vedlagt i eget dokument
  • Mål, planer og budsjett for 2022
  • Valg av styre
  • Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument
  • Valg av revisor.
  • Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre
  • Vedtektsendringer
  • Valg av delegater og reserver til DND`s landsmøte i april 2022