Heroimage
Heroimage

Trender og data i 2022

BI & Analytics - SØ

Thu 10. March 2022

Rebel, Universitetsgata 2 - Oslo

Medlemspris: Gratis

Ikke-medlem: kr  150,-

BI & Analytics faggruppen ønsker velkommen til fysisk nettverstreff 10.mars! Til å diskutere datarelaterte trender i 2022, og gi oss et innblikk i et datadrevet samfunn, har vi invitert Kjetil Eritzland (Capgemini), Auke Hunnemann (BI Norwegian Business School) og Andreas Fadum Haugstad (Plan-og bygningsetaten).

Målet for nettverksmøtet er å høre fra eksperter om hvilke utsikter vi ser knyttet til data i 2022, og et praktisk innblikk hvordan data bidrar til utviklingen av det norske samfunnet. Nettverksmøtet har gode samfunnsrepresentanter knyttet til datadrevet byplanlegger i Oslo Kommune (Andreas Haugstad) og akademiske forskningssynspunkter (Auke Hunnemann), som forteller hvilken innflytelse og utsikter data har for deres relaterte felt. I tillegg har vi tekniske Kjetil Eritzland som med sin datarelaterte ekspertise skal fortelle oss om hva vi kan vente for 2022.

BI & Analytics første fysiske samling for 2022 vil du ikke gå glipp av! Her blir det fullspekket kveld med høyt kvalifiserte foredragsholdere som gir et praktisk innblikk til hvordan samfunnet benytter data.

17:05-17:25 – Kjetil Eritzland, Principal Solution Architect, Capgemini:

Kjetil Eritzland er medlem av IBMs globale advisory board for «Data Governance and Watson Knowledge Catalog», som en av tre fra Europa. Han er styremedlem i DAMA Norway og jobber for tiden som Principal Solutions Architect hos Capgemini.
Hvilke trender ser vi for data i 2022 fra et teknisk ståsted? Kjetil Eritzland tar oss gjennom i hvilken retning og fremtidsutsikter tilknyttet bruk av data.

17:25-17:45 – Andreas Fadum Haugstad, Prosjektleder Center for Urban Ecology(ByKuben),  Plan-og bygningsetaten:

Andreas har jobbet variert innenfor feltet bærekraftig byutvikling, både i privat og offentlig sektor, og gjennom arkitektenes landsforening. Et samarbeid med kunstneren Kjartan Slettemark førte til et flerårig arbeid med å involvere barn, unge og lokale ressurser inn i å tenke kreativt om stedsutvikling. Nå jobber han med å koble Oslo kommunes miljøstrategier, byplanlegging og innbyggerinvolvering, gjennom prosjektet Bykuben – senter for byøkologi. Han er utdannet med mastergrad i arkitektur, fra NTNU Trondheim, ETSAM Madrid og CEPT Ahmedabad.

Hvilken rolle har egentlig data knyttet til byutvikling og bærekraft? Hvordan påvirkes Oslo byutvikling av data? Andreas Fadum Haugstad presenterer tidligere prosjekter og fremtidig visjoner for databasert byplanlegging i Oslo.

18:00-18:20 – Auke Hunneman, Associate Dean for the Master of Science in Business Analytics, BI Norwegian Business School:

Auke Hunneman is Associate Professor at the Marketing Department of BI Norwegian Business School. He is one of the developers and program directors of BI's Master of Science in Business Analytics. Auke earned his PhD in economics from the University of Groningen, the Netherlands. His research interests are at the intersection of marketing and analytics. He has taught several courses like marketing research, marketing analytics, and marketing models.

Hvordan påvirkes akademiske utdanningsinstitutter med den hyppige utviklingen av data? Hva mener forskning om hvordan samfunnet kan dra bedre nytte av data for å løse dagens utfordringer? Auke Hunnemann har mange års erfaring og publiserte utgivelser knyttet til databasert forskning, og deler sine synspunkter med oss.

18:20-18:40 – Panelsamtale med foredragsholdere

Ser vi noen fellesfaktorer mellom byplanlegging, akademisk institutt og det tekniske synspunktet? Vi tar en felles samtale for å diskutere med foredragsholdere: Hvor godt utnytter vi egentlig data til utvikling av samfunnet? Og møter vi den digitale utviklingen av forutsette trender for 2022?

 

Velkommen!

Personvern

Den norske dataforening innhenter navn, mobilnummer og e-post i forbindelse med påmelding, slik at vi kan kontakte deg om din deltakelse.
Du vil få valget om å opplyse om din nåværende stilling og arbeidsgiver slik at foredragsholder kan tilpasse innholdet noe. Dersom du ikke ønsker å opplyse om dette lar du feltene stå blanke.