Heroimage
Heroimage

Schrems II Dommen - Hva medfører den?

Løsnings- og integrasjonsarkitektur - SØ

Wed 9. March 2022

Rebel, Universitetsgata 2 - Oslo

Velkommen til nettverksmøte med løsningsarkitekt i Sopra Steria, Bjørn Arild Bakken!

 

Pris

Medlem: Gratis

Ikke medlem: kr 187,5 (ink. mva) 

Det europeiske Personvernrådet(EDPB) tilsidesatte personvernavtalen Privacy Shield og kom med en dom. Dette førte til at bedrifter vegret seg for å benytte skyen. Nå har EDPB kommet med oppdatert veiledning, som er en mer risikobasert tilnærming. Arkitekter må idag etter denne dommen ha en mer helhetlig forståelse av løsningen og mer teknisk forståelse og de må sette seg inn i det juridiske forholdene som er satt av EDPB. Jeg vil gå igjennom hva som kreves av en skyarkitekt etter denne dommen, med eksempler og praksiser fra andre land.

 

Personvern

Den norske dataforening innhenter navn, mobilnummer og e-post i forbindelse med påmelding, slik at vi kan kontakte deg om din deltakelse.


Du vil få valget om å opplyse om din nåværende stilling og arbeidsgiver slik at foredragsholder kan tilpasse innholdet noe. Dersom du ikke ønsker å opplyse om dette lar du feltene stå blanke.