Heroimage
Heroimage

Hovedkurs Ettersøkning Vest-Noreg 2023

Mon 7. - Sun 13. August 2023

Voss Folkehøgskule

Voss folkehøgskule ligg rett utenfor Voss sentrum med utsyn utover Vangsvatnet.
Skulen er ein perfekt plass for HKEVN med gode muligheter for sosiale møteplasser både inne og ute rundt bålpanna om kveldane.


Du kan følge oss på Facebook: NRH HKEVN 2023

Kursleiar: Jan Erik Grande, tlf.: 951 03 652 – e-post: jan.erik.grande@nrh.no
Kurssekretær: Bente Aas Haugland Ankervold, tlf.: 957 31 617 – e-post: bente.aas.haugland.ankervold@nrh.no
FTU-representant: Anders Sten Nessem, tlf.: 906 96 818 – epost: anders.sten.nessem@nrh.no

Felles e-post som leses av alle i kursstab, FTU og administrasjonen i NRH: hkevn@nrh.no
Ikke oppgi personlig informasjon til denne e-postadressen.

Forlegning:
Enkelt rom. Pris: Kr 4.950,- for kost/ losji
(inkludert grillkveld torsdag og festmiddag lørdag).

Kun måltider på skulen kr. 325 pr døgn.

Alle deltakere vert fakturert festmiddag lørdag med kr. 280,- og grillkveld torsdag med kr.185,-

Campingvogner/ bubilar kr. 900,-. Me har ca. 10 plasser til rådighet, så her er det "fyrste mann til mølla-prinsippet".

Kursavgift: Kr. 1.200,- for alle kursdeltakarar + kr. 1.000,- i felleskostnader dersom ein ikkje skal bu på arrangørens overnattingstilbud.
Ved avmelding eller endringer av bualternativ seinare enn fire veker før kursstart, vil ikkje kost og losji verta refundert.
Kursavgift og opphald faktureres samla.
Kursavgiften refunderes ikkje ved ein eventuell avmelding frå kurset, uansett årsak.

Påmeldingfrist: Innan 15. mai 2023
Alle må kontrollera at ein har riktig e-post adresse på profilen sin i Gnist.


Du kan melde deg på følgende lag:

Modul 4 eksamen:
Dette er for dei som skal til fyrstegongs godkjenning og 1. Re-godkjenning.

Modul 4 fordjupningslag:
Dette er for godkjente ekvipasjar som ønskjer å trena på sammensatte eksamensoppgavar. Her blir det praktisk trening og arbeid.

Treningslag:
Det vil settes i samen treningslag etter nivå og behov.
Oppgje nevå ved påmelding, og om du ynskjer å trene på momener frå modul 2, 3 eller 4.

Kursrefusjon:
Det vert gjeve kursrefusjon ved bestått Modul 4 eksamen, Modul 4 1. re og for godkjente ekvipasjer på fordjupningslag.

For ytterligare detaljer om kurset, sjå www.nrh.no og facebook-gruppen

Kursplan sendes ut til den enkelte deltaker pr. e-post ca. 14 dager før kursstart.

Me ynskjer alle deltakarar hjarteleg velkommen til Voss.