Heroimage
Heroimage

Tvillingforberedende fødselskurs, mai/juni

Tue 30. - Wed 31. May 2023

Velkommen på vårt online tvillingforberedende kurs.

I løpet av to kurskvelder (30. mail kl. 18.00- ca. 21.00 og 131. mai Kl. 18.00 - ca. 21.00), møter dere en jordmor og en erfaren tvillingmamma.

En av våre erfarne jordmødre vil gi dere en innføring i alt det flerlingspesifikke ved siste del av svangerskap. fødsel og barseltid.
Vår daglige leder, som selv er tvillingmamma og trebarns mamma, vil gi dere tips og råd, Hun vil bla. gå igjennom foreldrepermisjon- og tvillinguker, forberedelser, tiden etter fødsel (med to babyer), litt om dobbeltamming og hvordan ta vare på dere selv,

Til sammen vil disse to kurskveldene gi dere et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen med to (eller flere) nyfødte.

Et kurs dere ikke vil angre på at tok dere tid til.

Hvis dere har gått igjennom svangerskap, fødsel og barsel med ett barn tidligere, vil dere oppdage at mye er likt, men noe får en litt annen dimensjon og mye blir utfordrende på andre måter enn med en baby.

Kursene våre er lagt opp for å passe både førstegangsforeldre og de som har barn fra før. Noe vil derfor oppleves unødvendig for den ene gruppen, mens den andre gruppen vil kjenne igjen en del informasjon. Likevel er dette et nyttig kurs, da dere alle vil ha mulighet til å stille spørsmål og få svar på nettopp det dere lurer på!

Vi gjør oppmerksom på at vi har ett begrenset antall plasser, så vær tidlig ute. Neste kurs blir etter sommeren 2023.  

Pris:

En billett gjelder for inntil to foreldre (forutsatt at begge er medlemmer) og koster kr 1200 (vi sponser våre medlemmer med 1000 kr av kursavgiften). For ikke-medlemmer koster kurset 2200 kr.

Anbefaler dere å være tidlig ute hvis dere grunnet termin ikke har anledning til å vente til neste kurs, (vi holder kurs annen hver måned dvs. februar, april, juni, august, oktober, desember).

Praktisk info:

Kurset foregår online, og dere vil få sendt informasjon om, samt invitasjon til deltagelse når påmeldingen er lukket.

Påmeldingen lukkes alltid kvelden før kursdag. Det vil si at dere får en epost kvelden før eller på formiddagen den dagen kurset holdes.
Det vil ikke bli gjort opptak av kurset, dette fordi deltagerne skal få stille spørsmål underveis, og skal være trygge på at de kan stille sensitive spørsmål el, og at det forblir innad i gruppen

Har dere spørsmål kontakt oss på post@tvilling.no

Gleder oss til å se dere online på kurs.

 

Forbehold om nok påmeldte, og uforutsette hendelser.