Heroimage
Heroimage

Andeler 2023 Hadeland Andelslandbruk

Wed 1. February 2023 - Wed 28. February 2024

Her kan du melde deg på som andelshaver i Hadeland Andelslandbruk for sesongen 2023.
Du kan melde på deg selv og personer i din husstand. Først melder du på deg selv og så legger du til ev andre i husstanden din etter at du har fullført din egen bestilling. Miks og match andeler! Du må tilknytte et medlem til andelene. 


Lurer du på noe så ta kontakt på e-post: post@hadelandel.no. 

Du vil motta faktura og informasjon om betaling på e-post. Betalingen kan deles opp.

Ved å melde deg på godtar du prinsippene for andelslandbruk som Hadeland andelsland er tuftet på, se nederst for mer informasjon. Du må betale årlig medlemskontigent for å være andelshaver. Velg 1 stk medlemskontigent i påmeldingen per person ved påmelding. 


Medlemskontigent
Årlig medlemskontigent for andelshavere over 18 år. Den er satt til kr 200 per voksenandel og kr 100 per honnørandel. 


Grønnsaksandel
Grønnsaker*, urter*, blomster*, epler*, bær* osv, fra Nordby gård. Voksne trenger en hel (1) andel og barn 10-18 år og pensjonister en halv (0,5) andel, barn under 10 år er gratis. Grønnsaksandel: kr 4 300. Dersom du ønsker ferdig høstede grønnsaker kan du betale Høsteservice: kr 150 pr gang  
Du kan da velge å hente grønnsakene på Nordby eller på drop-punkt i Åsbygda, Hønefoss eller Oslo/Bærum. Når du melder deg på Høsterservice setter du antall 1.
*Dyrkes/produeres etter økologiske prinsipper

Kjøttandel utegris
Utegriser* fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for 1/4 gris. Andel gris: kr 5 000. Vi slakter grisene på gården.  
*Dyrkes/produeres etter økologiske prinsipper

Kjøttandel kalv
Kalver fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2024). En andel er for 1/8 kalv. Andel kalv: kr 4 900

Kjøttandel lam
Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for 1/2 lam. Andel lam: kr 1 600.

Egg
Egg* fra Granli Økologiske Småbruk. Andelshaverne deler på egg fra 35 glade og fornøyde høner fra mai til april. Eggandel: kr 1 900.
*Dyrkes/produeres etter økologiske prinsipper

Kjøttandel ung ku/kvige

Ung ku fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar 2024. En andel er 1/8 dyr. Påmeldinger utover 8 andeler vil komme på venteliste, da det er for tidlig å si om det blir flere enn ett dyr i år NB! Pris for kvige kan bli økt. Ta kontakt om du har spørsmål om dette. Andel ungku/kvige: kr 4 900.

Andel i frukt og bær
Granli småbruk har frukt og bær. De inviterer medlemmer i HadelAndel til å ta del i denne produksjonen og i veien videre til saft og syltetøy. En andel består av 5 kg bær/frukt til saft og 3 kg bringebær til syltetøy, det blir 7 flasker saft (á 750 cl) og 7 glass bringebærsyltetøy (à 350 gram).  Andelshaverne er velkomne til å delta i innhøsting og produksjon. Se utfyllende informasjon på vår hjemmeside. Andel frukt & bær: kr 1 500,-. 

 

5 Grunnprinsipper for Hadeland Andelslandbruk

1. Dialog om landbruksdriften

Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket.

2. Gjennomsiktig økonomi

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket.

3. Delt avling, delt risiko 

Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.

4. Involvering av andelshaverne

Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats.

5. Bærekraftig landbruksdrift 

Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.