Heroimage
Heroimage

2023 Medlemskonkurransen

Fri 17. - Sun 19. March 2023

Clarion Hotel Air

NQFs konkurranse 2023

I perioden 2021–2023 består dommertrioen av:
Unn Stähr Irgens (Grimstad), Marit Sande Iversen (Molde) og Siri Hauge Opdal (Sarpsborg). 


Krav til bidraget

Tema: Fargeinspirasjon

Velg et foto, maleri eller bilde som fargeinspirasjon til en quilt. La fargestemningen i det valgte bildet gjenspeiles i quilten. Design og teknikk velger du selv. Inspirasjonsbildet skal sendes inn sammen med quilten.

Klasser

1 Tradisjonell klasse

2 Åpen klasse (alle andre sjangre)

3 Åpen/Tradisjonell klasse for grupper

4 Åpen klasse for mindre arbeider 

I klasse 1, 2 og 4 skal hele bidraget (design, trykk el. annen overflatebehandling, søm og quilting) være gjort av en og samme person.

Klasse 3 er for alle bidrag laget av to eller flere personer. På registreringsskjemaet må det tydelig gå fram hvem som har bidratt med hva.

Innsender velger selv klasse ved påmelding. Hvis juryen ser at et bidrag med fordel kan juryeres i en annen klasse, kan de flytte quilten, forutsatt at innsenderen har godkjent slik flytting på registreringsskjemaet. 

Størrelser  NB! Noen er nye!

Bidraget skal være innenfor disse størrelsene: 

Klasse 1, 2 og 3

> Maksimum 150 cm x 220 cm

> Minimum 0,40 m2 som f.eks. er:
– ca. 63 cm x 63 cm
– ca. 40 cm x 100 cm

Klasse 4

> Maksimum 0,40 m2 som f.eks. er:
– maks. 63 cm x 63 cm
– maks. 40 cm x 100 cm

> Minimum 0,05 m2 som f.eks. er:
– ca. 23 cm x 23 cm
– 20 cm x 25 cm
– 10 cm x 50 cm

Teknikk
Bidraget skal bestå av tre lag og skal være quiltet eller permanent sammenføyd på annen måte.

Montering
> Forsiden av bidraget skal ikke ha noen form for signatur.
> Bidraget kan ikke være montert i glass og/eller ramme.
> Alle veggtekstiler må ha standard veggoppheng, dvs. en 10 cm høy opphengs-kanal på baksiden.
> En navnelapp skal være montert på baksiden av bidraget, nederst i venstre hjørne sett fra baksiden. På tredimensjonale bidrag settes den der den synes minst, f. eks. under eller inni.
> Navnelappen dekkes til med en stoffbit slik at innsender kan være anonym for dommerne. Bruk store tråklesting så dommersekretæren og utstillingskomiteen kommer til om nødvendig og får den enkelt av ved opphenging.


Kun upubliserte bidrag

I NQFs konkurranser kan ikke en quilt som tidligere har deltatt i noen konkurranser, eller vært publisert offentlig, delta.

  

Premiering og utstilling

Det må være minst åtte bidrag i en klasse for at den skal bedømmes. Ved færre bidrag kan dommerne velge å gi 1. og ev. 2. plass dersom det er ett eller to bidrag som utmerker seg særskilt.

I 2023 deles det ut inntil 6 000 kroner i hver klasse.  Dommerne utpeker også «Beste håndverk» dersom de finner at et bidrag er berettiget til det. Det belønnes med et gavekort. 

Planen er å vise alle bidrag på Norsk quiltetreff i mars 2023 og/eller i en digital utstillingskatalog.

  

Påmelding og registrering av bidrag

Påmeldingsfrist: 1. desember 2022

Påmeldingsgebyr:

Klasse 1, 2 og 3: kr 100 pr. bidrag

Klasse 4: kr 50 pr. bidrag

Påmelding til konkurransen er bindende, og gebyret blir ikke refundert ved eventuell avmelding.

Når du er påmeldt, får du registreringsskjema og informasjon om hvor du skal sende ferdige bidrag. 

Innleveringsfrist: 20. februar 2023

Dommersekretæren svarer på spørsmål: dommersekretaer@nqf.no


NQF tar forbehold om nok bidrag til konkurransen, nok påmeldte til treffet og sterk nok

økonomi til å gjennomføre bedømming og utstilling som planlagt.