Heroimage
Heroimage

ERP 2022

Forretningssystemer og Logistikk - SØ

tir. 1. november 2022

Oslo Kongressenter

Bli medlem

Bli medlem i Dataforeningen og delta til medlemspris. Medlemmer i Dataforeningen får gunstige rabatter på alle våre arrangementer, tilgang på vårt fagarkiv og gratis deltakelse på alle våre nettverksmøter.

FÅ BILLETTER IGJEN!

ERP 2022 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen. Bo har en lang karriere som høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, rådgiver og ERP-analytiker.


 Årets seminar er det 23 i rekken, og ble første gang gjennomført i 1999.

Gjennom disse årene har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for både kunder og leverandører av forretningssystemer (ERP-systemer).

På seminaret i 2022 tar vi pulsen på ERP-markedet:

 • Vi analyserer både løsningene, programvarehusene som står bak, og ikke minst økosystemet av ulike typer partnere.
 • Vi beskriver aktuelle anskaffelses- og implementeringsmetoder

 

Tilnærmingen til stoffet er først og fremst konkret og praktisk, men vi har også som ambisjon å knytte det opp mot det siste innen forskningsfeltet. Bo Hjort Christensen vil selv forelese på alle de nevnte temaer.

Deltakerne vil få tilgang til et omfattende materiale digitalt i forkant av seminaret, som kan ha verdi når prosjekter skal gjennomføres.

Materialet omfatter:

 • Faktaark med beskrivelse av hvert enkelt ERP-system og et utvalg nisjesystemer.
 • Mal for utarbeidelse av RFI+ (Request for information).
 • Kontraktsmaler basert på Statens Standardavtaler
 • TCO-modell med fokus på Total Cost of Ownership over en periode på 5 år.
 • ROI-Modell med fokus på gevinster over en periode på 5 år.
 • Maler for oppfølging av timer medgått i prosjektgjennomføringen.
 • Evalueringsmodeller.
 • Mal for risikorapportering.
 • Referatmal.

Program:

 • Hva kjennetegner ERP-markedet i 2022?
 • «Kontraktstrategier og kontraktmaler (SSA-SKY, SSA-O, SSA-B med flere)
 • Skybaserte løsningsarkitekturer – Single Platform/Single Cloud vs. Multi Platform/Multi Cloud
 • Skystrategi anno 2022 – En ramme for skybaserte løsningsvalg
 • ERP-systemene i det norske markedet – kjennetegn – markedsposisjoner og strategier
 • Økosystemene – Partnerstrukturen og hva som kjennetegner en god partner
 • Anskaffelse og implementering av skybaserte løsninger

På seminaret vil vi i særlig grad drøfte ERP-systemene i følgende kontekst:

 • Dreiningen mot skybaserte leveransemodeller (SaaS)
 • Dreiningen mot økt netthandel (OMNIKANAL)
 • Dreiningen mot økt bruk av maskinlæring og kunstig intelligens for økt automatisering i prosessene.
 • Dreiningen mot et mer fragmentert systemlandskap der man kombinerer en ERP-suite med relevante Best-of-Breed komponenter.
 • Dreiningen mot API-baserte integrasjonsmetoder mellom ERP-suite og Best-of- Breed komponenter.

Å velge skybaserte forretningssystemer medfører at kundene må utvikle en sky-strategi som definerer noen tydelige føringer for valgene. Slike føringer kan dreie seg om krav til bl.a. compliance, identitetsstyring, integrasjonsmodeller og hvilket datasenter (f.eks. Azure eller AWS) man primært skal kjøpe PaaS-tjenester fra.

Vi mener at ERP-systemene fortsatt utgjør en kritisk viktig komponent i systemlandskapet fordi det til syvende og sist setter noen viktig premisser for både prosessforbedring, samhandling i verdikjeden og ikke minst for vekst og nyetableringer i inn- og utland (skalering).

Hvem bør delta:
Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil materialet som gjøres tilgjengelig på konferansen fungere som en «startpakke» som både gir en totaloversikt over mulighetsrommet (ERP-alternativene) og som inneholder verktøy som kan benyttes direkte i prosjektene.

Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vår erfaring er at konferansen er en viktig møteplass for alle som interesserer seg for hvordan ERP-systemer kan danne et godt fundament for digitalisering og forretningsutvikling. Det handler om å velge riktig «bunnsville» (ERP-systemet), implementere det smart, anvende det klokt og pleie det godt.

Personvern

Den norske dataforening innhenter navn, mobilnummer og e-post i forbindelse med påmelding, slik at vi kan kontakte deg om din deltakelse.


Navn, stilling og firmanavn vil fremkomme på navneskilt for arrangementet.

Hvis du ikke ønsker dette lar du disse feltene stå tomme.


Navn, stilling og firmanavn kan sendes til våre sponsorer.

Kryss av dersom du ikke ønsker å oppgi dette.