Heroimage
Heroimage

Fellesmøte for fagstyrer i Dataforeningen

Administrasjonen

tir. 27. september 2022

Rebel, Universitetsgata 2 - Oslo

Det er en glede å kunne invitere til fellesmøte for faggrupper for erfaringsutveksling og diskusjon på tvers av faggruppene!