Heroimage
Heroimage

Innsiktsprisen

tor. 17. november 2022

Rebel, Universitetsgata 2 - Oslo

Som medlem kan du bygge nettverk på tvers av virksomheter, store og små, offentlige og private. Du får en arena for inspirasjon, kompetansebygging og faglig fellesskap.

 

Personvern
Den norske dataforening innhenter navn, mobilnummer og e-post i forbindelse med påmelding, slik at vi kan kontakte deg om din deltakelse. Dersom du benytter deg av prøvetimer samtykker du til at Dataforeningen kan ta kontakt med deg om medlemskap.

Navn, stilling og firmanavn vil fremkomme på deltakerlisten som vi deler med foredragsholder og faggruppen, slik at innholdet kan tilpasses deltakerne. Kontaktinfo blir aldri delt med tredjepart.