Heroimage
Heroimage

Åpen fagdag 21 november 2023

Tue 21. November 2023

OsloMet

Vi fortsetter den årelange tradisjonen med en fagdag på stiftelsesdatoen til Norges ME-forening, 21 november. Nytt av året er at det er mulig å delta på livestream, så man kan delta der man er. Alle som har kjøpt billett får også tilgang til video av arrangementet i etterkant.

Årets fagdag handler om utdanning og opplæring av helsepersonell i å utrede, behandle og pleie pasienter med ME. Det blir innledninger og panelsamtale.

Til stede: 
Nina Muirhead fra Doctors with ME 
Irma Pinxterhuis, førsteamanuensis og foreleser i ergoterapiutdanningen på OsloMet 

På zoom: 
Amy Mooney, ergoterapeut med ME, fibromyalgi og Ehler Danlos som spesialitet 
Michelle Bull fra Physios for ME

Etter deres innledninger er det panelsamtale med noen av innlederne og andre.

--------------

The subject of this years seminar is education and training health professionals in diagnosing, treating, and care for ME-patients. 

There will be presentations, both live and on zoom, followed by a panel discussion.

Presenters in the first half:

In Oslo: 

Nina Muirhead – Doctors with ME 
Irma Pinxterhuis, førsteamanuensis og foreleser i ergoterapiutdanningen på OsloMet 

On Zoom:

Amy Mooney, occupational therapist with ME, fibromyalgia and Ehler Danlos as specialty 
Michelle Bull – Physios for ME