Heroimage
Heroimage

Kyst til Kyst turmarsj 2024

Arrangementskomité Kyst til Kyst

Sun 5. May 2024

NB! ALLE MÅ MELDE SEG PÅ ENKELTVIS.

Kyst til Kyst 2024, søndag 5.mai.

Påmelding - Trykk på knappen; "Finn billetter"   Deltagelse i turmarsjen er gratis.

Gårdsdrift i Frogn før og nå. En kulturell og guidet tur for hele familien fra Digerud brygge og til Dal skole/Brevik brygge.
Det blir foredrag og underholdning underveis i marsjen.

Turen er 12 km lang og er estimert til ca. 7 timer inkludert guiding og pauser med foredrag og underholdning.

Det er kun plass til 60 deltagere på grunn av bussens setekapasitet. Derfor gjelder prinsippet "Først til mølla..."

Fremmøte Dal skole i god tid - buss til Digerud Brygge går kl 10:00
Parker bilen på Dal skole, en buss kjører alle deltakerne til Digerud brygge hvor guidingen starter.
Turen går på tvers av Frogn via Agnormåsan – Måren – Dalsmåsan til Dal skole/Brevik brygge. Det meste av turen går på skogsstier i terrenget - i myrområdene kan det være bløtt.
Det blir matpause underveis - Alle bør ta med egen drikke og matpakke i tillegg til godt og 
riktig skotøy, og passende bekledning.

Tema for turen vil være "Gårdsdrift i Frogn før og nå".
Du blir tatt med på en historisk reise gjennom vekslende natur- og kulturlandskap. Du får se torvmyrer, husmannsplasser, historisk kafé, is-dammer, utskipningshavn for is-transporten og en tysk radarstasjon fra 2. verdenskrig. Det blir en enkel servering på Mindas kafé.

Ca en halv time etter start fra Digerud brygge kommer vi til gården Søndre Digerud hvor du får et foredrag om gårdens virksomhet.

Når vi kommer til gården Søndre Gulbjørnrud passer det å ta en litt lengre pause samtidig som du får høre om gårdens historie.
Det blir underholdning med felespill og kveding mens vi spiser medbrakt niste.

Det blir også en stopp etter ca 9 km, på Mindas kafé på Dalsmåsan, hvor det blir enkel servering med kanelsnurrer, kaffe og saft.

Våre guider er lokalkjente med god kunnskap om historikk og natur.

Turen avsluttes på Dal skole/Brevik brygge.

Arrangements ansvarlig: Morten Hansen, mobil telefon nr. 920 36 261