Heroimage
Heroimage

Webinar med Edel Marie Erdal-Arvnes

tor. 29. september 2022

Zoom

«Når parforholdet skranter»

Par- og familieterapeuter sine erfaringer med parterapi, og hvordan erfaringene har innvirket på egen praksis

Edel Marie Erdal-Arvnes, familieterapeut.

Hvordan er familieterapeutenes erfaring med å gå i par- og familieterapi? Virker erfaringene inn på egen rolle som familieterapeut? Er dette erfaringer som tilfører noe nytt til egen praksis, eller kan de også være begrensende? Dette er noen av spørsmålene som blir belyst gjennom Webinaret. Det vil bli tatt utgangspunkt i min masteroppgave som ble avlagt i mai 2022 ved VID vitenskapelige høyskole Oslo.  Det vil bli reflektert rundt hvordan informantenes erfaringer kan være med på å gi flere nyanser til allerede etablerte fagbegrep i familieterapifeltet, som nøytralitet og anerkjennelse i terapi. Videre reflekteres det rundt hvordan de personlige erfaringene med å gå i parterapi kan ha vært med på å påvirke par- og familieterapeutenes profesjonelle praksis.

Les mer på www.nfft.no