Heroimage
Heroimage

Padlekurs - Våttkort 17:30

Mon 10. June 2024

Registration closes on Sunday 9. June 2024 17:00

Find tickets

Introduksjonskurs til padling:

 • Om klubben
 • Kajakkens oppbygning
 • Innføring i utstyr
 • Transportere, løfte, og bære kajakk og utstyr
 • Ilandstigning og entring fra/til relevante plasser
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • Grunnleggende padleteknikk
 • Regler for vestbruk
 • Sikkerhet
  • Generelt om sikkerhet 
  • Introduksjon til redningsøvelser 
 • Ferdselsregler på fjorden
  • Litt om annen trafikk eller andre momenter som spiller inn lokalt for padleren.
  • Vite noe om å padle grupper