Heroimage
Heroimage

Årsmøte 2023 - Region Midt-Nord

Tue 14. March 2023

Habitat, Olav Tryggvasons gt. 30 - Trondheim

På årsmøte i distrikt DND Midt-Nord gjennomgås status for fjoråret og planer for 2023. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Registrere og godkjenne stemmeberettigede
 5. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2022
 6. Regnskap for 2022
 7. Valg av styre- og varamedlemmer for 2023:
  a: Valg av leder
  b: Valg av styremedlemmer
 8. Valg av valgkomite for 2024
 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 22. og 23. april, Oslo