Heroimage
Heroimage

Fellesopptak Spuntveggen lørdag 24. september

lør. 24. september 2022


For å melde deg på fellesopptaket velger du ønsket tidspunkt og trykk "Gå videre".
På neste steg er det viktig at du angir informasjon om båten:
* Seilbåt / motorbåt
* Fabrikat, båttype
* Lengde

Båter større enn 35 fot kan ikke melde seg på fellesopptak, men må ta direkte kontakt med Eriksen Kran & Transport.

Det er som vanlig Eriksen Kran & Transport som hjelper oss med å løfte alle båter disse dagene. Betaling av løft gjøres direkte til operatør. Opplag faktureres av VB. Avfall etter spyling må fjernes umiddelbart. Manglende opprydding vil utløse et gebyr på kr 1000.