Heroimage
Heroimage

Rosenborg away

Sun 9. - Mon 10. July 2023

Som reisende med Kanari-Fansen Lillestrøm må du huske på følgende:

 • Du representerer Lillestrøm Sportsklubb når du er på tur. Vær en god representant.
 • Vi er ikke på tur for å drikke oss sanseløse, men for å følge fotballklubben i våre hjerter.

Turreglement:

 • Kom tidsnok til avreise både i Lillestrøm og avreisested ellers. Bussene vil IKKE vente, med mindre det er gitt beskjed til turvert.
 • Kanari-Fansens turverter er her for deg, og kan kontaktes ved problemer.
 • Man skal hjelpe hverandre og turverten med å holde orden i bussen. Bruk søppelposer som er hengt ut.
 • Alle spørsmål om stopp, røykepause m.m. skal gå til turverten. Å prate med bussjåføren er ikke tillatt.
 • Røyking er ikke tillatt ombord i bussen – dette gjelder også på toalettet! Brudd på dette vil føre til utestengelse fra turer med Kanari-Fansen.
 • Skal du nyte alkohol skal du drikke med måte. Du skal ikke være til sjenanse for andre. Overdrevent fyll og uansvarlighet tolereres ikke, og vil føre til alkoholforbud eller utestengelse fra fremtidige turer. Du kan også bli nektet videre reise med bussen.
 • Spyr du i bussen grunnet for mye alkohol vil du bli holdt økonomisk ansvarlig for betaling av rens.
 • Skjer det skader på bussen underveis, kontakt turverten umiddelbart. Uhell kan skje, men tier du kan du bli holdt økonomisk ansvarlig for reparasjoner. Grovt hærverk medfører tapt medlemskap og utestengelse fra både Kanari-Fansens turer og organisasjon.
 • Du er pliktig å følge beskjeder gitt av turverten.
 • Turverten kan nekte reisende å være med på turen etter eget skjønn.

Ved å reise i regi av Kanari-Fansen aksepterer du å følge dette reglementet, samt konsekvenser ved eventuelle regelbrudd.

GOD TUR!