Registration closes on Monday 4. March 2024 00:00
Heroimage
Heroimage

Årsmøte/generalforsamling

Wed 6. March 2024

Find tickets

 

 

I henhold til vedtektene §8 ble det 23. januar sendt ut innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 6. mars kl. 19.30.

Møtet blir avholdt digitalt via teams, link sendes ut til de som melder seg på. Generalforsamlingen er kun for medlemmer i Tvillingforeningen og medlemskontingent for inneværende år må være innbetalt.  

Påmelding gjøres ved å melde seg på dette arrangementet snarest, og innen 4. mars 2024. 

Sakspapirene vil ligge tilgjengelig til påmeldte som ber om dette senest en time før møtestart.    

Saker som ønskes behandlet må være mottatt av styret på e-post innen 28.februar 2024 på post@tvilling.no, e-post merkes «Sak til generalforsamling 2023» 

Program for generalforsamlingen:   
0001/24 Oppmøte og registrering  

0002/24 Godkjenning av innkalling

0003/24 Konstituering
Konstituering, velkommen og orientering, valg av ordstyrer og 2 referenter  
 
0004/24 Godkjenning av årsberetning og regnskapet 2023
Årsberetning og regnskap for 2023 legges frem 
 
0005/24 Budsjett 2024

0006/24 Valg 

0007/24 Vedtekts endringer
 
0008/24 Saker meldt inn av medlemmer

Åpen post
Vi har stor glede av medlemmers innspill og tilbakemeldinger som kommer pr. e-post, men ønsker også å gi medlemmene mulighet til å snakke direkte med oss, derfor har vi satt inn en åpen post etter at den formelle delen av årsmøtet er avsluttet. Her kan medlemmer spille inn forslag og ønsker under mindre formelle rammer.

Med vennlig hilsen Styret